KAJ JE EUROPE IN MY BACKYARD ?

Eden glavnih izzivov, s katerimi se danes sooča Evropska unija, je povezan z vprašanjem: kako približati duh in vrednote evropske kohezije njenim državljanom?

Namen projekta je izmenjava informacij, razprava in visokokakovostna analiza vplivov in perspektiv evropske kohezijske politike v šestih državah.

V procesu opredelitve in prepoznavanja skupnih evropskih vrednot imajo in morajo prav mediji ohraniti ključno vlogo pri pridobivanju informacij in spodbujanju razmišljanja, razprave in kritične analize o skupnem prostoru, ki ga vsi poznamo kot Evropo.

6 DRŽAV, 140 RADIJSKIH SPREJEMNIKOV, 4 MILIJONI POSLUŠALCEV

Projekt Evropa na mojem pragu je pobuda, ki jo podpira šest evropskih lokalnih in regionalnih radiev, katerih cilj je ozaveščanje o evropski kohezijski politiki v šestih evropskih regijah z izvajanjem oddaj o globalni komunikacijski strategiji.

120 RADIJSKIH ODDAJ IN 240 PODCASTOV V 6 JEZIKIH

Radio je osrednja os in medij projekta. Prav zato se bodo ključne informacije v zvezi z evropsko kohezijsko politiko razširjale prek radijskih intervjujev. Posebna dodana vrednost projekta je prav narava te evropske radijske mreže: vsi partnerji so lokalni mediji, torej mediji z močno lokalno in regionalno zasidranostjo, ki imajo domet na velikem delu svojega območja.

Teh 140 evropskih radiev bo oddajalo radijsko kampanjo, sestavljeno iz 120 x 30 min dolgih radijskih oddaj o evropski kohezijski politiki v Andaluziji (Španija), Lombardiji (Italija), na osrednjem Madžarskem, v Leinstreju (Irska), Baden-Württembergu (Nemčija) in osrednji Sloveniji za skupaj več kot 4,6 milijona poslušalcev. Kampanja je namenjena promociji in spodbujanju boljšega razumevanja vloge kohezijske politike v vseh regijah Evropske unije; torej ozaveščanju o projektih, ki jih financira EU, in njihovem vplivu na življenja državljanov. Poleg tega je namenjena izmenjavi informacij in spodbujanju odprtega dialoga o kohezijski politiki ter njeni vlogi pri izvajanju strateških prednostnih nalog in prihodnosti EU.

Skip to content