Üdvözlet

MI AZ A EUROPE IN MY BACKYARD ?

Az egyik fő kihívás, amellyel az Európai Uniónak manapság szembe kell néznie, ehhez a kérdéshez kapcsolódik: hogyan lehet közelebb hozni az európai kohéziós szellemet és értékeket a polgárokhoz?

A projekt célja az információk megosztása, viták és magas szintű elemzések nyújtása az európai kohéziós politika hatásáról és perspektíváiról 6 országban.

A közös európai értékek azonosításának és felismerésének ebben a folyamatában a média alapvető szerepet játszott, játszik és kell, hogy továbbra is játsszon. Ami előmozdítás elősegítését, de egyben a tükröződés népszerűsítését illeti, a vita és kritikai elemzés az együttélés e közös teréről kell szóljon, amelyet mindannyian Európa néven ismerünk.

6 ORSZÁG, 140 RÁDIÓ, 4 MILLIÓ HALLGATÓ

A EUROPE IN MY BACKYARD (Európa az udvarunkban) projekt egy 6 európai helyi és regionális rádió által támogatott kezdeményezés, melynek célja, hogy 6 európai régióban felhívja a figyelmet az európai kohéziós politikára egy átfogó kommunikációs stratégia megvalósításán és sugárzásán keresztül.

A HELYI MÉDIA MINT KULCSSZEREPLŐ

A rádió lesz a projekt központi tengelye és közege. Éppen ezért a rádióeszközön keresztül kerülnek terjesztésre az európai kohéziós politikával kapcsolatos legfontosabb információk, valamint a médiakezdeményezést strukturáló központi interjúk. De az is ennek az európai rádióhálózatnak a természetében rejlik, hogy a projekt hozzáadott értéke az alábbiakban is megnyilvánul: Valamennyi partner helyi média, erős helyi és regionális beágyazódással, amelyeknek a médiahatása az általuk elfoglalt terület részét képezi.
Ez a 140 rádióállomás európai szinten mintegy 120 darab 30 perces rádióműsorból álló kampányt fog sugározni az európai kohéziós politikáról Andalúziában (Spanyolország), Lombardiában (Olaszország), Közép-Magyarországon, Leinsterben (Írország), Baden Württembergben (Németország) és Közép-Szlovéniában egy összesen több mint 4,6 millió fős közönség számára. A kampány célja, hogy előmozdítsa és támogassa a kohéziós politika szerepének jobb megértését az Unió valamennyi régiójában, felhívja a figyelmet az EU által finanszírozott projektekre és azoknak a polgárok életére gyakorolt hatására, végül pedig az információk terjesztésére és a kohéziós politikával kapcsolatos nyílt párbeszéd ösztönzésére, annak eredményeire, és az EU stratégiai prioritásainak végrehajtásában és jövőjében betöltött szerepére.

Skip to content